Collection: Чаенохибридни рози

Всяка от нашите ИЗВЕСТНИ РОЗИ е занаятчийско ръчно присадена и повтаря цъфтежа.