Terms of service

APŽVALGA
Šią svetainę valdo FAMOUS ROSES.Visoje svetainėje sąvokos „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia GERIAUSIAS ROŽES.FAMOUS ROSES siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, pasiekiamas iš šios svetainės jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant papildomos sąlygos ir taisyklės, nurodytos čia ir (arba) pasiekiamos naudojant hipersaitą.Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai.

Prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas.Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų.Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis.Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos.Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje.Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų.Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra Shopify Inc.Jie suteikia mums internetinės el. prekybos platformą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS
Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate sulaukę pilnametystės savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje arba esate pilnametystės sulaukę savo gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiui išlaikytiniui naudotis šia svetaine.
Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio žalingo kodo.
Pažeidus arba pažeidus bet kurią iš Sąlygų, Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugas.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų.Kredito kortelės informacija visada užšifruojama, kai perkeliama per tinklus.
Sutinkate neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos, prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga, be aiškaus raštiško pranešimo. mūsų leidimas.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKUMAS
Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia.Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar savalaikiškesnius informacijos šaltinius.Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos.Istorinė informacija, būtinai, nėra aktuali ir pateikiama tik jums.Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje.Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI
Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.
Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)
Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę.Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad mūsų gaminių spalvos ir vaizdai būtų rodomi kuo tiksliau parduotuvėje.Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai.Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju.Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį.Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra.Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą.Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis ten, kur tai draudžiama.
Negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS
Pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį mums pateikiate.Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui.Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas.Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu.Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius, įsigytus mūsų parduotuvėje.Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PASIRENKINIAI ĮRANKIAI
Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvesties.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „tokių, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo.Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl to, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais.
Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai) ir jas patvirtinate. ).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą).Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagos.
Šioje svetainėje esančios trečiųjų šalių nuorodos gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios.Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines arba už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis.Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate.Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – VARTOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI
Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius darbus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybinių idėjų, pasiūlymų, pasiūlymų, planų ar kitos medžiagos internete, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai „komentarai“), sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, bet kokioje laikmenoje skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokius komentarus, kuriuos persiunčiate mums.Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Galime, bet neprisiimame įsipareigojimo, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba Paslaugų teikimo sąlygos.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises.Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, taip pat jame nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą.Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi ar kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės.Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą.Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA
Asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika.Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI
Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijos, pasiūlymai, produktų pristatymo mokesčiai, tranzito laikas ir prieinamumas.Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). .
Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus.Jokia nurodyta naujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) neteisėtas tikslas; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti el. pašto šiukšles, sukčiuoti, apgauti prekę, pretekstą, voratinklį, šliaužti ar iškrapštyti; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas.Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad naudositės mūsų paslauga nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudositės paslauga arba negalėsite ja naudotis prisiimate tik jūsų riziką.Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, teikiami jums naudojant paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, nei aiškiai, nei aiškiai. numanomas, įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.
FAMOUS ROSES, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją atsakomybę. , bet kokios rūšies specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitu būdu. , kylančios dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis paslauga, arba dėl bet kokios kitos pretenzijos, bet kokiu būdu susijusios su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus turinį arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą naudojantis paslauga arba bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitu būdu pasiekiamu per paslaugą, net jei apie jų galimybę buvo pranešta.Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra ribojama iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nepavojingais FAMOUS ROSES ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjai, subrangovai, tiekėjai, stažuotojai ir darbuotojai, nepavojingi bet kokiai pretenzijai ar reikalavimui, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos pateikė bet kuri trečioji šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų arba dokumentų, į kuriuos jie įtraukiami su nuoroda, pažeidimo arba dėl to. , ar pažeidėte bet kokį įstatymą arba trečiosios šalies teises.

15 SKYRIUS – ATSKYRIMAS
Tuo atveju, jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma iki galo leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturės įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS
Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki nutraukimo datos, galioja ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.
Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauksite jūs arba mes.Jūs galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei, mūsų vieninteliu sprendimu, nesilaikysite bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visus mokėtinos sumos iki nutraukimo dienos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS
Jei nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiančiomis bet kokias ankstesnes ar vienalaikes sutartis, žodiniai ar rašytiniai pranešimai ir pasiūlymai tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokie šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo neaiškumai negali būti traktuojami prieš projektą rengiančią šalį.

18 SKYRIUS – TAIKOMOJI TEISĖ
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Rumunijos įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje.Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų.Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jos po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas reikia siųsti adresu viaceslav.buhna@famousroses.eu.